Každý bojovník, keď chce vyhrať boj,
musí byť hlavne sám v dobrej fyzickej a psychickej kondícii,
aby mal na to odhodlanie, silu a vytrvalosť.

 A TO MÁME VŠETCI SPOLOČNÉ!
Na to, aby sme vedeli vyhrávať naše každodenné boje,

mali by sme sa v prvom rade postarať o vlastné ZDRAVIE.

Pripravili sme pre vás cvičenia, v ktorých sa spája múdrosť tradičnej čínskej medicíny
prepojená skúsenosťami starých majstrov bojových umení.
Dôležitou súčasťou sú aj nové poznatky o fyziológii ľudského tela,
najmä modernej fyzioterapie a kalisteniky, ktoré sú do cvičení zaradené.

Hlavným cieľom pohybu je zdokonalenie alebo znovunadobudnutie kalokagatie.
Precvičíte si koordináciu, rovnováhu, pružnosť, ohybnosť a posturiku.
Pomocou dýchacích a relaxačných cvičení získate späť
svoju duševnú rovnováhu.

Vašim sprievodcom na ceste pohybu pre život bude Patrik, dlhoročný inštruktor bojových umení,
ktorý upravil jednotlivé cvičenia tak, aby prinášalo čo najviac benefitov pre vaše zdravie.

Pohyb je život! Príďte sa o tom presvedčiť sami! 🙂

Kam teraz? Prečítajte si niečo viac o našich cvičeniach.

Krásu chôdze, pravidelného dychu, pokojného spánku, jasného zraku
či prebudenia sa do nového dňa
dokážeme oceniť, len ak ochorieme a uzdravíme sa.